Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Bevezetés

Az ESZERZŐDÉS.HU általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Wiredsign Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett ESZERZŐDÉS.HU weboldalon (http://eszerzodes.hu/) (a továbbiakban: ESZERZŐDÉS.HU) elérhető online szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapjának (http://eszerzodes.hu/, https://ssl.eszerzodes.hu, http://eszerződés.hu, http://e-szerződés.hu) és aldomainjeinek felhasználóira terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://eszerzodes.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek és letölthető az alábbi linkről: http://eszerzodes.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek.pdf

A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés elektronikus formátumban iktatásra kerül, írásbeli szerződésnek minősül, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltatói adatok:

Szolgáltató neve: Wiredsign Zrt.
Szolgáltató székhelye: 2643 Diósjenő, Dózsa György út 28./b
A Szolgáltató elérhetősége, a Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@eszerzodes.hu
Cégjegyzékszám: 1210001683
Adószáma: 29277261212
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala
Telefonszáma: +36 20 886 13 09
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Gedeon Nyomdaipari és Szolgáltató Bt.
2600 Vác, Zrínyi utca 9.
Tel.: (27) 501-655; (30) 949-2490
Fax: (27) 501-656
E-mail: info@hostcity.hu
Adószám: 29071522-2-13

Bankkártyás fizetés:

Barion Payment Zrt.
1117 Budapest, Infopark sétány 1.
Tel.: +36 1 464 70 99
E-mail: hello@barion.com
Adószám: 25353192-2-43

Rendszerünk a Barion Payment Zrt. által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. Az ESZERZŐDÉS.HU a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a Barion Payment Zrt. pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Rendszerünk nem értesül, azokat csak a Barion Payment Zrt. érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően az ESZERZŐDÉS.HU oldala tájékoztat. A kártyás fizetéshez az internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.
A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a Barion Payment Zrt elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.
Amennyiben nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Rendszerünk oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző "Vissza/Back" vagy a "Frissítés/Refresh" gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az ESZERZŐDÉS.HU-ra, a fizetés sikertelennek minősül.
Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérem, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.
A vásárolt áru ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján.

Az Eszerződés.hu-n lehetőség van havidíjas szolgáltatás megrendelésére. Az Ismétlődő fizetés egy, a Barion által biztosított, bankkártya-elfogadáshoz tartozó funkció, mely alapján a Felhasználó (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés lényege, hogy a Felhasználó a megrendelni kívánt termék, vagy szolgáltatás megrendeléskor (a termék megrendelő űrlap felületén) elfogadja (egy erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásval), hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni.

A vásárló által kapott bankszámlakivonatokon Barion Payment Zrt. fog szerepelni, mint elfogadóhely.

Egyszeri hozzájárulás szükséges: a Felhasználó a regisztrációs tranzakció során hozzájárul, hogy a Szolgáltató a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és kifejezetten elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel megterhelésre kerüljön a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám. A havi vagy éves előfizetéssel igénybevehető Szolgáltatás díja az adott tárgyhónap azon napján kerül levonásra, mikor a Szoláltatás előfizetése lejár. A Szolgáltatás használata vagy folytatása a beérkezett összeg jóváírása után kezdhető meg.

A Szolgáltatásnak a lemondását ismétlődő bankkártyás fizetés esetén a Rendeléseim oldalon lehet megszüntetni (https://www.eszerzodes.hu/rendeleseim) vagy emailben (info@eszerzodes.hu) szükséges jelezni. A lemondási szándék jelzését követő 24 órán belül megszüntetésre kerül az ismétlődő fizetés. Lemondás esetén az addig levont összeg vissza nem térítendő. Továbbá a megvásárolt előfizetésből hátralévő időszak teljes egészében kifizetendő.

A biztonságról: Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Barion Payment Zrt. rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a B-Payment Zrt. a 128 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítják az SSL alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngészőprogram az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a Barion Payment Zrt.-hez, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Fizetéshez használható bankkártyák:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártya
 • Visa vagy Electron bankkártya
 • Amex bankkártya

Definíciók

Regisztrált tag: az ESZERZŐDÉS.HU honlapra meghívás útján ingyenesen regisztrált cselekvőképes természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

Előfizető: az ESZERZŐDÉS.HU honlapra regisztrált cselekvőképes természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki előfizetett a prémium funkciókat tartalmazó "teljes tagság"-ra.

Felhasználó: az Előfizető, a Regisztrált tag vagy bármely más személy, aki egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem.

Elektronikusan szerződő felek: Azon felhasználók, akik egymással szerződést kötnek az ESZERZŐDÉS.HU rendszerén keresztül.

Egyedi Szerződés: a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött jogviszony, melynek értelmében Felhasználó elismeri, hogy megismerte az ÁSZF tartalmát, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Egyedi Szerződés az ESZERZŐDÉS.HU oldalra való regisztrációval, továbbá a szolgáltatás aktiválásával egyidejűleg jön létre a felek között.

Audit: az Egyedi Szerződés létrejöttét megelőző ellenőrzés, melynek során Szolgáltató megbizonyosodik Felhasználó által megadott adatok valódiságáról.

Látogató: A weboldalon szabadon nézelődő személy. Jogosultsága kizárólag böngészésre korlátozódik.

Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó közvetítő szolgáltató, aki jelen esetben: Wiredsign Zrt.

Szolgáltatás: a weboldalon keresztül a közvetített szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges tartalom és hozzáférés biztosítása a Felhasználó számára.

Szolgáltatási Díj: a szolgáltatás igénybevételének ellenértékeként megfizetendő mindenkori aktuális díjszabás szerinti összeg.

Digitálisan rögzített aláírás: Saját kezű aláírás, melyet digitálisan rögzítenek valamilyen formában. Például mobiltelefonok kapacitív kijelzőjén keresztül aláírt, vagy papír alapon aláírt aláírás digitalizálása (fénykép, scanner...). Ennek egyik gyakorlati formája a futárszolgáltatok átvételt rögzítő eszközei.

Elektronikus aláírás:Míg a papír alapú dokumentumok esetén a dokumentum hitelességét a rajta szereplő kézzel írott aláírás biztosítja, az elektronikus dokumentumokat elektronikus aláírással hitelesíthetjük. Az elektronikus aláírás nem a beszkennelt kézzel írott aláírást jelenti, hanem a kódolás egy speciális változata. Ha egy dokumentumot elektronikusan írunk alá, akkor olyan módon kódoljuk, hogy a létrejött kódolt dokumentum hitelességét annak szerkezete biztosítja. Az elektronikus aláírás hitelességét jogszabály is elismeri.

eIDAS:Az elektronikus azonosítási és bizalmi szolgáltatásokról szóló rendelet (910/2014/EU. sz. eIDAS rendelet) egy rendeletbe foglalt szabványosítási előírás, amely minden EU tagországra vonatkozik, mely alapján minden elektronikus aláírásfajta jogérvényes és hatóságilag alkalmazható.

Elektronikus időbélyeg:Az időbélyeg egy digitális adatállomány illetve dokumentum pontos és hiteles keletkezési idejét bizonyító kódsorozat.

1. Általános szerződési feltétel alapvetése és hatálya:

1.1. Általános Szerződési Feltételek jogszabályi háttere

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Eker. tv.) törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felhasználókra külön kikötés nélkül is irányadók.

Jelen ÁSZF határozza meg a Szolgáltatás igénybevételének általános jogi és kereskedelmi feltételeit.

Legfontosabb vonatkozó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR),
 • az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: eIDAS Rendelet),
 • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
 • 2018. évi XXXVIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról,
 • 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól (a továbbiakban: Eüvhr.),

1.2. Általános Szerződési Feltételek hatálya

Időbeli hatály

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elismerik, hogy megismerték és megértették az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, továbbá tudomásul veszik, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Személyi hatály

Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltatóval bármely, a jelen ÁSZF-ben szabályozott Szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan jogviszonyba kerülő, csatlakozó szervezetre (a továbbiakban: Igénybe vevő), valamint a Szolgáltatást ügyfélként használó gazdálkodó szervezetre, valamint a Szolgáltatást használó természetes személy ügyfélre és gazdálkodó szervezet ügyintézőjére (a továbbiakban: Felhasználó).

Az Európai Unióban székhellyel rendelkező vállalkozások illetve természetes személyek közötti szerződéses jogviszonyokra az Európai Parlament és a Tanács a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK rendelete vonatkozik. Eszerint a feleknek jogukban áll a szerződés megkötésekor szabadon megválasztani, hogy mely jogot kívánják alkalmazni a szerződéses viszonyukra. A Felek a jelen ÁSZF-el elfogadják, hogy a magyar jogot és a magyar nyelvű ÁSZF-et ismerik el a jogválasztással.

1.3. Általános Szerződési Feltételek megismerése

A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak – az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

1.4. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben a Felhasználónknak a jelen ÁSZF rendelkezéseivel vagy a weboldal használatával, működésével kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, írja meg az info@eszerzodes.hu email címre. Kérdésére a Szolgáltató 8 munkanapon belül válaszol! Köszönjük!

2. Az Egyedi Szerződés létrejötte, a Felhasználók jogai és kötelezettségei

2.1. Felhasználó számára a Szolgáltató önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott személyes adatok segítségével azonosítanak.
Az elektronikusan szerződő felek a szerződés aláírása/véglegesítése előtt kötelesek egymás adatainak helyességét ellenőrizni és azonosítani. Amennyiben az adatokban eltéréseket, lehetséges megtévesztést vagy csalást észlelnek, kötelesek haladéktalanul jelenteni az ESZERZŐDÉS.HU felé a következő email címen: info@eszerzodes.hu. Az ESZERZŐDÉS.HU-n nincs nyilvánosan elérhető profil és hozzá tartozó profil adatlap. A felhasználói adatok csak abban az esetben kerülnek egy szerződésbe és ezáltal a másik fél birtokába, mikor a felhasználó jóváhagyta az adott elektronikus szerződési kérelmet.

2.2. A Felhasználó az ESZERZŐDÉS.HU szolgáltatásainak igénybevételére jogosító Egyedi Szerződést az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton, magyar nyelven köti meg. Az Egyedi Szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználó az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást aktiválta.
A szolgáltató a létrejövő elektronikus szerződéseket pdf formátumban állítja elő, elektronikus aláírásával és időbélyeggel látja el (minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú aláírás). Az ily módon előállított elekrtronikus szerződéseket díjmentesen tárolja és azok bármikor ingyenesen letölthetőek a felhasználó fiókjából. Ahogy a papír alapú aláírás bíróság előtt felhasználható bizonyíték, az elektronikus aláírás is az.

2.3. A szolgáltatások aktiválásáról, azaz az Egyedi Szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Felhasználó részére. A levélhez pdf formában csatolja az elkészült és hiteles elektronikus szerződést.

2.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, az Egyedi Szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza. Amennyiben harmadik félnek kára származik abból, hogy a Felhasználó a regisztráció során valótlan adatokat adott meg, Felhasználó köteles viselni ennek mindent következményét, Szolgáltató minden és bármely ezzel kapcsolatos felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig kizárja.

2.5. A Regisztrált tagokat az alábbi jogok illetik meg a weboldalon történő regisztrációt követően:
2.5.1. Szerződéses ajánlatok elfogadása, visszautasítása.
2.5.2. Korlátlan számú szerződés aláírása, amennyiben meghívás útján szerződési ajánlat érkezik.
2.5.3. Korlátlan lehetőség aláírt szerződések tárolására, keresésére, letöltésére.
2.5.4. Korlátlan hozzáférés a szerződésminták tárához.

2.6. Az Előfizetőket az előfizetés időtartama alatt a Regisztrált tagokat megillető fenti 2.5 pont szerinti jogokon felül korlátlanul megilletik az alábbi jogok is:
2.6.1. Szerződések létrehozása és személyek szerződéskötésre való meghívása az adott díjcsomag szerinti mértékben.
2.6.2. Sablonszerződések létrehozása.
2.6.3. Rendszersablonokhoz való hozzáférés.

2.7. A felhasználói fiók törlésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony a Felhasználó és a Szolgáltató között megszűnik.

2.8. Egy Felhasználó csak egyetlen felhasználói fiókkal rendelkezhet, feltéve, hogy a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi megállapodás ettől eltérően nem rendelkezik. Ha egy Felhasználó bizonyíthatóan csalást követ el (például több e-mail címmel is megpróbál regisztrálni) akkor Szolgáltató felszólítja szabályellenes cselekvése befejezésére, amit ha Felhasználó 11 napon belül nem fejez be, akkor az adott felhasználói fiókot a Szolgáltató törölheti.

2.9. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó részére jelen ÁSZF rendelkezései szerint biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

2.10. A szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy az előfizetési díj beérkezését követően szolgáltatása a Felhasználó részére 24 órán belül elérhető és működőképes.

2.11. Az Előfizető a térítés köteles szolgáltatásokért a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában foglalt Szolgáltatási Díjat köteles megfizetni. A Szolgáltatási Díj minden esetben előre fizetendő.

2.12. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató számláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel.

3. Felelősség

Az eSzerződések hitelesítése

A szolgáltató a szolgáltatása nyújtása során az Ügyfelek által létrehozott szerződésekre az Ügyfelek nevében eljárva minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást és időbélyegzőt helyez el.

Amennyiben az Ügyfelek számára törvény vagy jogos érdekéből fakadó érdekei megkívánják, az elektronikus úton előállított eSzerződéseket bizonyítani tudják, hogy a megkötött szerződés tartama a létrehozás óta nem változott.

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (1) szerint hiteles az elektronikus dokumentum, amely teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül és – ha jogszabály így rendelkezik – időbélyegzővel látták el.

Az Ügyfeleknek ne kelljen vizsgálnia az adott elektronikus szerződés hitelességét, a Szolgáltató úgy rendelkezik, hogy időbélyeggel látja le az eSzerződéseket.

A Szolgáltatás nyújtása során az Ügyfelek által létrehozott megkötött szerződéseket az Ügyfelek nevében eljárva minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást és időbélyegzőt helyez el (e-Szignó - Microsec).
A szerződésekre a jelen pont szerint rákerülő minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás és időbélyegző azt tanúsítja, hogy a dokumentum adattartalmában a hitelesítés pillanatától kezdve változás nem történt.

Így abban az esetben, ha egy elektronikus úton létrehozott szerződés bár papíralapon sosem létezett, az elektronikus úton előállított elektronikus szerződések képesek joghatások kiváltására, ha az Ügyfél igénybe veszi Szolgáltató jelen pont szerinti szolgáltatását és jelen pont szerint a szerződés megkötésével megkötött általános megbízási jogviszony alapján esetileg megbízza Szolgáltatót, hogy nevében az elektronikus úton előállított elektronikus szerződéseiket hitelesítse.

A Pp. 325. § (1) f) szerint teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és – amennyiben jogszabály úgy rendelkezik – azon időbélyegzőt helyez el.

3.1. Az ESZERZŐDÉS.HU működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az ESZERZŐDÉS.HU-n keresztül létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával kapcsolatban, továbbá a szolgáltatás hibájával, nem teljesítésével, megszűnésével vagy jogellenességével kapcsolatban, Szolgáltató minden és bármely ezzel kapcsolatos felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig kizárja.

3.2. Szolgáltató a kezelt adatok elvesztéséért vagy sérüléséért, eltulajdonításáért nem vállal felelősséget.

3.3. Szolgáltató nem végez elektronikus aláírást, nem állít ki elektronikus aláírást.

3.4. Szolgáltató elkötelezett a szolgáltatások minőségének legmagasabb szinten tartása irányában. Azonban a Szolgáltató a rendszer használatából vagy adatvesztésből eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

3.5. Szolgáltató nem fejt ki jogi tevékenységet, az ESZERZŐDÉS.HU oldalon megkötött szerződéseket - sem jogi, sem egyéb szempontból - nem vizsgálja felül, nem ellenőrzi, azok felett nem ítélkezik, csupán a Felhasználók részére nyújt információs társadalommal összefüggő szolgáltatást, valamint a szerződések elektronikus úton történő megkötésére alkalmas elektronikus felületet.

3.6. Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szerződéskötésért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel a Felhasználó köteles gondoskodni jelszava megfelelő titokban tartásáról, védelméről. A Szolgáltató kizárja felelősségét az olyan kárért, amely amiatt keletkezett, hogy a Felhasználó jelszava illetéktelen személyek birtokába jutott, az ebből eredő felelősség csakis a Felhasználót terheli.

3.7. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás kizárólag Magyarország területére irányul.

3.8. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók magatartásáért, a köztük létrejövő jogviszonyok tartalmáért, a Felhasználók szerződésszerű teljesítéséért, a Felhasználók zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, illetve bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó jogsértéseket is. A szerződések tartalmáért, az abban fellelhető információk valódiságáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon vagyoni és nem vagyoni károkért és hátrányokért, elmaradt hasznokért, amelyek az ESZERZŐDÉS.HU által/használatával a Felhasználók tevékenységéből származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.

3.9. Amennyiben a Felhasználó az ESZERZŐDÉS.HU által/használatával megvalósuló tevékenységével kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és felelősséget magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy mindent megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban az ESZERZŐDÉS.HU jó hírnevének megóvása érdekében, valamint megtéríti a Szolgáltatónak a jogsértéséből eredő vagyoni és nem vagyoni károkat.

3.10. Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapnak a működésére 99%-os rendelkezésre állást vállal. Szolgáltató kizárja a felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más szolgáltató közreműködésének következtében fellépő üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

3.11. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.

3.12. A Szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

3.13. A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, díjfizetéshez kapcsolódó, illetve az audit során megadott adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni, felhasználói fiókjában feltüntetett adatait megváltoztatni. A Felhasználó az adatváltozás bejelentésének elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén az ezzel okozott károkat köteles megtéríteni. A Szolgáltató a Felhasználó által adatváltozás bejelentésének elmulasztásával, vagy késedelmes teljesítésével okozott károkért nem vállal felelősséget. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.

3.14. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó kötelessége.

3.15. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a Felhasználóval kötött Egyedi Szerződést, és törölje a szabálytalan tevékenységet folytató Felhasználó fiókját.

3.16. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre nem mentesíti a Felhasználót a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Felhasználó visel. A Felhasználó teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Felhasználó tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

3.17. Ha a Felhasználó tevékenysége jogsértő, úgy a Szolgáltató az Ekrtv. alapján jár el, és a jogsértő tartalmat eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. A Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

3.18. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával – a Felhasználók előzetesen tájékoztatását követően – megszüntesse.

4. Audit - A Felhasználók ellenőrzése

4.1. A Szolgáltató a Felhasználók felé auditálási kérelemmel fordulhat, azaz adatellenőrizés céljából bekérheti azonosító adataikat. Szolgáltató ilyen irányú kérésének Felhasználó köteles eleget tenni. Ebben az auditban a Felhasználók hivatalos okmányokkal igazolják a személyes, illetve céges adataik valódiságát.

4.2. Amennyiben a Felhasználó nem tesz eleget a kérelemnek, a Szolgáltató azonnali hatállyal megszüntetheti a szolgáltatás használatát.

5. Visszajelzések – a Felhasználók értékelése

5.1. A szerződések tartalma privát, azokat bizalmasan kezeli az ESZERZŐDÉS.HU rendszere, azonban a Felhasználók visszajelzést adhatnak egymásról, melyeket a Szolgáltató megjelentet a Felhasználók nyilvános profilján, így minden Felhasználó számára elérhetővé válnak és a későbbiekben nem módosíthatóak. A Felhasználó véleményét annak tudatában köteles kialakítani, hogy a mások jó hírét megalapozatlanul sértő, becsmérlő visszajelzésekért a Felhasználó a polgári jog és büntetőjog rendelkezései szerint felelősséggel tartozik. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által a Felhasználóról írt vélemények tartalmáért.

5.2. Felhasználó hozzájárul, hogy partnerei visszajelzéseket küldjenek részére, melyek a többi Felhasználó számára látható profilján megjelennek. A visszajelzések nem törölhetők, Szolgáltató nem tudja visszavonni, csak a véleményt író partner tudja módosítani korábbi véleményezését.

5.3. A Felhasználók visszajelzéseiket a létrejött szerződésekhez kapcsolhatják. Ezt kategorizáltan tehetik meg az alábbi kategóriák egyikének kiválasztásával:

1. Szerződés problémás volt
2. Késés volt a fizetésben vagy a szolgáltatásban,
3. Semleges volt a Felhasználó,
4. Korrekt volt a Felhasználó,

6. A Felhasználók egymás közötti szerződéskötése

6.1. A Felhasználók között a szerződés a felek kölcsönös egyetértésével és egybehangzó akaratnyilatkozatával jön létre, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. A felek kölcsönös egyetértésüket, egybehangzó akaratnyilatkozatukat saját kezű elektronikus aláírásukkal jelzik, melyet gombnyomással rögzítenek a szerződésen.

6.2. Érvényes jognyilatkozatot csak a jogszabályok és a jelen ÁSZF alapján arra jogosult Ptk. szerint cselekvőképes személyek tehetnek.

6.3. Felek a szerződéskötés során a Ptk. rendelkezéseinek és alapelveinek megfelelő módon kötelesek eljárni, különös tekintettel a jóhiszeműség és tisztesség elvére, az elvárható magatartás elvére, továbbá a kölcsönös együttműködési és tájékoztatási kötelezettségre.

6.4. Kizárólag olyan szerződések köthetők az ESZERZŐDÉS.HU-n, melyekhez nem szükséges közjegyző vagy ügyvéd ellenjegyzése.

6.5. A Felek elektronikus dokumentumot generálnak a rendszeren keresztül. Elfogadják és elismerik sajátkezű aláírásuknak a rendszerben biometrikusan, saját maguk által létrehozott aláírásukat. A kiállító felek aláírása vagy kézjegye az okiraton szerepel, melyet a jelen ÁSZF elfogadásával automatikusan saját aláírásukként ismernek el. Az ide vonatkozó eIDAS rendelet azzal veti meg minden elektronikus aláírás alapját, hogy kinyilvánítja: egyetlen aláírásnak sem lehet kétségbe vonni jogérvényességét tisztán elektronikus formája miatt. Ez a követelmény teljesíthető a tipikus elektronikus aláírásokkal.
Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU (eIDAS) rendelete szerint a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentum megfelel az írásba foglalás követelményeinek.
A szerződéseken elektronikus aláírás és időbélyeg egyaránt szerepel, így nemcsak az bizonyítható, hogy a dokumentumot az a személy írta alá, akinek a tanúsítványa az aláírásban szerepel, hanem az is, hogy a dokumentumot az időbélyegben szereplő időpont előtt írta alá, és azóta nem változtatta meg.

6.6. A szerződő felek elismerik saját aláírásuknak a rendszerben lévő többlépcsős, de végeredményében gombnyomással történő aláírási folyamatot, melyre így egy általuk készített digitálisan tárolt aláírásuk kerül. A Felhasználók az általuk az ESZERZŐDÉS.HU rendszerén belül kötött szerződések érvényességét is elismerik az aláíró gomb megnyomásával, nem vitatják annak hitelességét elektronikus dokumentumot. Erről többszörösen nyilatkoztak egy független dokumentumban, melyet az ESZERZŐDÉS.HU-ra való regisztráció során, teljes körű tájékoztatást követően fogadtak el.

6.7. Amennyiben a Felhasználó vitatja az általa más Felhasználókkal az ESZERZŐDÉS.HU weboldal felületén kötött szerződés érvényességét, úgy a Szolgáltatóval szemben szerződésszegést követ el, mivel elfogadta a jelen ÁSZF feltételeit, mely szerint az általa kötött szerződéseket érvényesnek ismeri el, a felhasználói fiókjához tartozó aláírást sajátkezű aláírásának ismeri el, felhasználói fiókjának védelméről gondoskodni önmaga köteles, az ennek megszegéséből eredő következményekért felelős. Ilyen esetekben Felhasználó köteles a Szolgáltatónak okozott károk megtérítésére (pl.: presztízs veszteség, ügyvédi költségek, stb.).

6.8. A rendszer értesíti a Felhasználókat a szerződés megkötéséről. A szerződések e-mail-ben elküldésre kerülnek a Feleknek, illetve a rendszer tárolja azokat és a felhasználói fiókokból bármikor hozzáférhetővé teszi őket. A megkötött szerződések tartalmát utólagosan szerkeszteni nem lehetséges, a rendszer maga sem teszi lehetővé azt.

6.9. A szerződéseket a Szolgáltató iktatószámokkal látja el, melyek alapján lehetséges a dokumentumok közötti keresés.

6.10. A Felhasználók között megkötött hatályos jogszabályoknak megfelelő szerződések kötelező erővel bírnak, és a feleknek teljesíteni kell őket. A teljesítés elmaradása esetén a magyar jogrend szabályai szerint a szerződésben foglaltak kikényszeríthetők.

6.11. A szerződéseket a saját szerződések menüpontban kezelheti a Felhasználó. A szerződésre meghívott fél elfogadhatja a meghívást.

6.12. Amennyiben az egymással szerződni kívánó Felhasználók a tárgybani szerződés tartalmában megegyeznek, annak véglegesített szöveges változatát lezárhatják. A lezárt szerződéseket alá tudják írni a Felhasználók. Miután a szerződés alján lévő "aláírom" gombra kattint a Felhasználó, felugrik egy jóváhagyó ablak, amiben a Felhasználónak újra el kell fogadnia az ÁSZF rendelkezéseit, csak ezután tudja a megerősítő gombbal véglegesíteni az aláírást. Az aláírások visszavonhatóak, míg a másik fél alá nem írja őket. Az aláírásról értesíti mindkét felet a rendszer, csakúgy, mint az aláírás visszavonásról.

6.13. A megkötött szerződés akkor készül el, mikor az utolsó fél is aláírta azt. Mindegyik fél aláírását követően a szerződés tartalma nem módosítható.

6.14. A Szolgáltató adatbázisában egy kriptográfiás eljárással titkosításra kerülnek a Felhasználók által felvitt adatok, szerződések. Az ESZERZŐDÉS.HU weboldal ssl titkosítással kommunikál a szerverrel, hogy az üzenet csomagokat ne lehessen menet közben visszafejteni.

Az ESZERZÖDÉS.HU-n keresztül kötött szerződések jogszerűsége

Az ESZERZŐDÉS.HU rendelkezik a jogilag kötelező erejű szerződéskötések megoldásával, így a digitálisan rögzített aláírási eljárása gyors, könnyű. Az így keletkezett szerződéseket minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyeggel látja el. Az időbélyeg azt igazolja, hogy az adott dokumentum egy adott időpillanatban már létezett. Az időbélyeget időbélyegzés szolgáltató állítja ki. Az időbélyeg egy olyan adat, amely tartalmazza az időbélyegzett dokumentum lenyomatát, és az időbélyegzés időpontját, és az időbélyeget egy időbélyegzés szolgáltató hitelesíti saját aláírásával. Az időbélyeg hitelességét jogszabály is elismeri.

A Felhasználók az ESZERZŐDÉS.HU-n keresztül a következő jogszabályok alapján kötnek szerződést:
Ptk. 6:4. § [A jognyilatkozat]
(1) A jognyilatkozat joghatás kiváltására irányuló akaratnyilatkozat.
(2) Jognyilatkozat szóban, írásban vagy ráutaló magatartással tehető.
(3) Ha a fél jognyilatkozatát ráutaló magatartással fejezi ki, a jognyilatkozat megtételének a ráutaló magatartás tanúsítása minősül.

A fenti jogszabály értelmében a ráutaló magatartás is elegendő egy szerződés megkötéséhez. Egy életszerű példán bemutatva, ilyen egy szóbeli megállapodás végén a kézfogás.
Magyarországon nincs ún. szerződéses típuskényszer. A szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg.

A szerződés a Ptk. 6:58. §-a értelmében a felek kölcsönös és egybehangzó nyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.
A 6:59. § (2) bekezdése kimondja, hogy a felek szabadon állapíthatják meg a szerződés tartalmát. A szerződéseknek a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályaitól egyező akarattal eltérhetnek, ha az eltérést e törvény (a Polgári Törvénykönyv) nem tiltja.
Az új Ptk. az 1959. évi Ptk. 217.§-ában foglaltakhoz képest nem tesz különbséget a jogkövetkezmények szempontjából attól függően, hogy a jogszabály vagy a felek által meghatározott alakiságot sértették meg.

Besorolás szerint az ESZERZŐDÉS.HU-n keletkező szerződések írásbeli szerződésnek minősülnek, a rajtuk elhelyezett minősített digitális aláírásnak és időbélyegnek köszönhetően, tartalmát tekintve vegyes szerződés típusba sorolandó, mivel egyszerre több, a Ptk.-ban megtalálható, nevesített szerződéstípus jellemzőivel rendelkezik. Az ESZERZŐDÉS.HU-n keresztül kizárólag olyan szerződések köthetők, melyekhez nem szükséges közjegyző vagy ügyvéd ellenjegyzése.

A PAPÍRALAPÚ DOKUMENTUMOKRÓL ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MÁSOLAT KÉSZÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI

Általános szabályok
 1. A papíralapú dokumentumról történő digitalizálás során a másolatkészítő biztosítja a papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat képi vagy tartalmi megfelelését, és azt, hogy minden - az aláírás vagy bélyegző elhelyezését követően az elektronikus másolaton tett - módosítás érzékelhető legyen.
 2. Papíralapú dokumentumról történő digitalizálás során a másolat készítője elkészíti az elektronikus másolatot, megállapítja a papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat képi vagy tartalmi megfelelését, majd ellátja az elektronikus másolatot hitelesítési záradékkal − "Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező" − és a (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek megfelelő elektronikus aláírással vagy bélyegzővel, és ha az időpont feltüntetése szükséges, elektronikus időbélyegzővel látja el.
 3. Ha a papíralapú dokumentum tulajdonságai miatt az elektronikus másolat nem tartalmazza a papíralapú dokumentum teljes tartalmát, a (2) bekezdésben foglaltakon túl azt is fel kell tüntetni, hogy a másolat a digitalizálás alapjául szolgáló papíralapú dokumentumot mely részében tartalmazza. Az igénylő ilyen rendelkezése esetén a másolatkészítő elektronikus kivonatot is készíthet a papíralapú dokumentumról, a másolaton rögzítve azt, hogy a készített elektronikus kivonat a papíralapú dokumentumot mely részében, a dokumentumba foglalt információtartalmat milyen korlátozásokkal tartalmazza.
 4. A másolaton minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőt vagy olyan, minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást kell elhelyezni, amelyre vonatkozóan a bizalmi szolgáltató kizárja az álnév használatát, és igazolja, hogy a regisztráció alapjául szolgáló személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványban foglalt névvel betű szerint azonos a tanúsítványba foglalt név.
 5. Több dokumentumon is elhelyezhető egy elektronikus aláírás vagy bélyegző, illetve egy időbélyegző, valamint a (2) bekezdés szerinti megjelölések több dokumentumon együttesen is elhelyezhetőek. Ez esetben a dokumentumok a továbbiakban csak együtt kezelhetőek.
 6. A másolatkészítéssel megbízott vagy arra feljogosított személyek körét belső szabályzatban kell meghatározni.
 7. A másolatkészítőnek rendelkeznie kell a másolatkészítő rendszer olyan részletességű dokumentációjával, amelyből a rendszerrel szemben e rendeletben megállapított követelmények teljesülése megállapítható, vagy a rendszer gyártója/forgalmazója által kiállított, a megfelelésre vonatkozó igazolással.
 8. A másolatkészítőnek rendelkeznie kell a másolatkészítés eljárási és műszaki feltételeit, valamint a kapcsolódó felelősségi kérdéseket tartalmazó másolatkészítési szabályzattal. A másolatkészítő a másolatkészítési szabályzatot nyilvánosan, elektronikus úton közzéteszi.

A fentieket összefoglalva elmondható, hogy a gazdálkodó szervezet a hozzá beérkező dokumentumokat – legyen az hatóság által kiállított közokirat, más gazdálkodó szervezett által készített magánokirat vagy számviteli bizonylat – megőrizheti a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600451.KOR×hift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT) foglaltak szerint készített elektronikus formában is. Az így készített elektronikus másolatok az eredeti, papíralapú dokumentumokkal megegyező bizonyító erejűek és azonos joghatás kiváltására alkalmasak, vagyis az eredeti papíralapú dokumentum megsemmisíthető, a dokumentum megőrzése kizárólag elektronikus formában történik.

7. A Szolgáltatási díj

7.1. Az egyes Szolgáltatások mindenkori díjszabását az ESZERZŐDÉS.HU aktuális szolgáltatási díjtáblázata (Árak) tartalmazza.

7.2. A Szolgáltatási Díjat a Felhasználó kizárólag az ESZERZŐDÉS.HU által biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki. A Szolgáltatási Díj fizetéséhez kötött szolgáltatások a sikeres átutalásos visszajelzést követően aktiválódnak.

7.3. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.

7.4. A Szolgáltató főszabályként elektronikus számlát bocsát ki szolgáltatásairól, melyet 48 órán belül megküld Felhasználónak. Az elektronikus számla megtekintéséhez szükséges, térítésmentesen beszerezhető szoftver (Adobe Acrobat Reader) beszerzése a Felhasználó feladata.

7.5. Szolgáltató - igény szerint - postai díj ellenében papír alapú számlát is kiállít Felhasználónak.

7.6. A Felhasználó által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a Szolgáltatónak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek.

7.7. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatási Díjat a szerződés felmondása után sem fizeti meg, Szolgáltató fizetési meghagyásos eljárást indít, melynek költségeit (eljárási díj, ügyvédi munkadíj, stb.) köteles Felhasználó megfizetni. A fizetési meghagyásos eljárás utáni esetleges további eljárások költségét Felhasználó viseli.

8. Szolgáltatás megtagadása

8.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást abban az esetben tagadhatja meg, ha az technikai okokból nem teljesíthető, továbbá ha a jelen ÁSZF bármely pontját vagy a hatályos jogszabályokat sérti.

8.2. Amennyiben a Felhasználó ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult újabb Szolgáltatás nyújtását megtagadni, illetve a Felhasználó szerződéskötésre irányuló meghívásait felfüggeszteni.

8.3. A Szolgáltatás megtagadásával egyidejűleg a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Felhasználóval kötött Egyedi Szerződést azzal, hogy a teljesítés jelen pont szerinti megtagadása esetén a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség nem terheli.

8.4. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást a közte és a Felhasználó között létrejött Egyedi Szerződés megszüntetése nélkül egyoldalúan, részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben is, ha Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely a jelen ÁSZF rendelkezéseit sérti.

8.5. A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti Felhasználót a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól. Ilyen esetekben Szolgáltató a már teljesített szolgáltatásokat az esetlegesen megkötött Egyedi Szerződésre vonatkozó díjszabás szerint jogosult kiszámlázni.

9. Szerzői Jogok

9.1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot az ESZERZŐDÉS.HU weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

9.2. Az ESZERZŐDÉS.HU, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az ESZERZŐDÉS.HU weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, többszörözése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

9.3. Az Eszerződés.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

9.4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A Szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

9.5. Tilos az ESZERZŐDÉS.HU weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az ESZERZŐDÉS.HU weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

9.6. Az ESZERZŐDÉS.HU név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

9.7. Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.
A felhasználó saját fiókjában tárolt adatokra, szerződésekre, bejegyzésekre ez nem vonatkozik, azok a felhasználó saját tulajdonát képezik.

Felmondási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog. Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy a felhasználói kód aktiválásával egyúttal arról is nyilatkoznak, hogy a fenti Korm. rendelet értelmében elveszítik a szerződéstől való elállás, illetve felmondás jogát.

Adatvédelem

Az ESZERZŐDÉS.HU adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: https://www.eszerzodes.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Mind a személyes adatok, mind a hozzájárulás beszerzése és kezelése során az adatkezelő (Szolgáltató) köteles a személyes adatok megfelelő védelméről gondoskodni, az illetéktelenek általi megismeréstől megfelelő technikai megoldásokkal megvédeni. A Felhasználó a regisztrációtól kezdve elfogadja és nyilatkozik róla, hogy a szolgáltató kezeli személyes adatait és joga volt kezelnie azokat.

Egyéb rendelkezések

10.1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve az Egyedi Szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4. Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

Panaszkezelés

1. Panasszal fordulhat a Szolgáltatóhoz:

Szolgáltató neve: Wiredsign Zrt.
Szolgáltató székhelye: 2643 Diósjenő, Dózsa György út 28./b
A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@eszerzodes.hu

2. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

3. Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu
A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

Diósjenő, 2021. 10. 01.